Oscar

Bergvärme på Värmdö

Bergvärme på Värmdö

Installera bergvärme på Värmdö Bergvärme anses vara en av det mest lönsamma energialternativen för att sänka uppvärmningskostnaderna. Genom att installera bergvärme nyttjar man energin som finns lagrad i berggrunden vilket fungerar som ett stort batteri. Genom att installera bergvärme tillkommer det många fördelar för dig: Ekonomiskt– en investering i bergvärme anses vara mycket lönsamt på […]

Bergvärme på Värmdö Läs mer »

Bergvärme för BRF:er och företag

Bergvärme för BRF: er och företag

Varför ska man investera i bergvärme för BRF och kommersiella fastigheter? Med en investering i bergvärme kan uppvärmningskostnaderna reduceras avsevärt. Vi har sen tidigare bidragit till att fler föreningar har mer än halverat sina uppvärmningskostnader, detta har således bidragit till att medlemmarnas månadsavgifter har kunnat sänkas med upp till 20%. Dessutom är en investering i

Bergvärme för BRF: er och företag Läs mer »

Bergvärme i Lekeberg

Bergvärme i Lekeberg

Att installera bergvärme i Lekeberg Det svenska klimatet lämpar sig väldigt bra vid installation av bergvärme i Lekeberg. Berggrunden i Sverige består till störst del av urberg vilket resulterar i goda förutsättningar för utvinning av energi. Bergvärme är en av de mest förekommande energialternativen med fler än 400 000 installationer enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) där majoriteten

Bergvärme i Lekeberg Läs mer »

Bergvärme i Laxå

Installera bergvärme i Laxå Bergvärme fungerar på så sätt att energin lagrad i berggrunden lämpar sig som ett stort batteri. Genom att installera bergvärme i Laxå tillkommer många fördelar såsom: Ekonomiskt – Att installera bergvärme är mycket lönsamt på kortare såväl som längre sikt. Det är även viktigt att påpeka att investeringen höjer även fastighetsvärdet Miljövänligt

Bergvärme i Laxå Läs mer »

Bergvärme i Nynäshamn

Bergvärme i Kumla

Att installera bergvärme i Kumla Under 90-talet var bergvärme högaktuellt och mångas förstahandsval vid val av värme/energikälla. Men vad gäller digitala lösningar har bergvärme hamnat i skymundan av solceller. Heatio har sett till att digitalisera branschen i sin helhet för att erbjuda eleganta och användarvänliga, digitala lösningar. Bergvärme kan därmed bli mer attraktivt än någonsin

Bergvärme i Kumla Läs mer »