Energibesparingen av en bergvärmepump

Bergvärmepump

Att köpa in en bergvärmepump är för många en stor investering. Trots detta är bergvärmepumpen vanlig i Sverige. Detta då det finns stora besparingsmöjligheter vid en investering i bergvärme.

Jämfört med andra typer av värmepumpar ger bergvärme den största energibesparingen. Redan efter 5-10 år kan den ursprungliga investeringen ha intjänats på grund av lägre rörliga energikostnader.

En bergvärmepump använder sig av den solenergi som finns lagrad i berggrunden där temperaturen konstant ligger mellan 6 och 8 grader året runt. Därigenom kan bergvärmepumpen hålla samma effekt oavsett vilken temperatur det är utomhus. Bergvärmepumpen har således en mycket bra årsvärmefaktor och är ett bra alternativ oavsett var du bor i Sverige.

Hur stor blir energibesparingen av en bergvärmepump?

I breda drag ligger besparingen för en bergvärmepump mellan 50 och 80 procent jämfört med direktverkande el. Faktorer som är avgörande är det geografiska läget för fastigheten, huset och hushållets storlek samt husets förmåga att behålla värme. Vidare har generellt sett ett hus med högt energibehov större energibesparingsförmåga än ett mindre hus.  Potentialen för besparing är vidare även större om du har ett vattenbaserat värmesystem via golvvärme.

Vad som kan vara viktigt att tänka på när du jämför effektiviteten på värmepumpar är att inte bara jämföra värmepumparnas årsvärmefaktor, men också vad de faktiskt har kapacitet till att spara i kWh.

Det är vidare även viktigt att energibrunnen som borras till bergvärmepumpen är dimensionerat korrekt. Detta för att bergvärmepumpen ska kunna arbeta så effektivt som möjligt. Om energibrunnen är feldimensionerad kan effektiviteten på bergvärmepumpen sjunka med så mycket som 10 procent vid ett temperaturfall i borrhålet på cirka 5 grader från nollgradigt.

För ett medelstort hus med en förbrukning på cirka 30.000 kWh med golvvärme sparar en bergvärmepump mellan 72 och 80 procent (24.000-27.000 kWh per år) och har en värmefaktor på mellan 3,4 och 5. För ett hus med enbart radiatorer ligger istället besparingen mellan 67 och 76 procent och har en årsvärmefaktor på 3-3,8.

Få en kostnadsfri offert på bergvärme

Använd knappen för att få ett prisestimat och en kostnadsfri offert på bergvärme.

Kostnadsfri offert

Få en kostnadsfri offert på bergvärme

Läs mer

Bergvärme i Nynäshamn
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme Nynäshamn

Nynäshamn är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 60 kilometer söder om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med både kust och skogar.

Bergvärme i Vallentuna
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme i Vallentuna

Vallentuna är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 25 kilometer norr om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med många skogar, sjöar och