Att Välja Bergvärmepump

Bergvärmepump

Priset på bergvärme varierar och tenderar att hamna i spannet mellan 100.000-200.000 kr för en komplett installation. Bergvärmepumpar är de dyraste värmepumparna samtidigt som de är den typ av värmepump som kan ge den högsta besparingen. Priset beror i sin tur på saker som kapacitet av värmepumpen, hur djup borrhål man behöver och andra faktorer. Vi går igenom saker att tänka på när det kommer till att välja bergvärmepump.

Kapaciteten på bergvärmepumpen

Dimensioneringen av din bergvärmepump beror på vilken förutsättningarna och kapacitetsbehov för din fastighet. Dimensioneringen grundar sig vanligen i faktorer som:

  • Husets isolering
  • Var i landet fastigheten befinner sig
  • Familjens vanor
  • Fastighetens värmesystem

Fastighetens värmesystem kan i sin tur bestå av radiatorer, golvvärme eller en blandning av båda. En fastighet som har sämre isolering kräver vidare mer energi till uppvärmning. Familjens vanor påverkar framförallt vilken varmvattenberedare som behövs, men även hur mycket annan värme som ska produceras och vilken temperatur som efterfrågas i huset. Bergvärmepumpens kapacitet påverkar även hur djupt borrhål som du behöver för att kunna hämta upp tillräcklig energi från berggrunden till din värmepump.  

Välja bergvärmepump med eller utan inverterstyrning?

Nya modeller av bergvärmepumpar är vanligen utrustade med inverterstyrning. Tekniken kallas också för varvtalsstyrning eller frekvensstyrning och innebär i korta drag att värmepumpen anpassar sitt arbete efter husets energibehov. Alternativet är en bergvärmepump som arbetar enligt principen på/av. Fördelen med invertertekniken är att du får en större besparing samtidigt som investeringskostnaden blir högre. Detta då fler komponenter och elektronik finns i pumpen.

Byta bergvärmepump

Nyare värmepumpar är effektivare än äldre. Det finns vidare möjligheter att använda infrastruktur som redan är dit satt runt om värmepumpen, främst, kollektorslang och borrhål. Vanliga frågor som brukar dyka upp är om det finns ett behov av att tilläggsborra ett befintligt borrhål eller i vissa fall att borra en helt ny energibrunn. Beslutet behöver fattas i samråd med en specialist med gott beslutsunderlag. Detta för att ställa kostanden för investeringen mot den ökade besparingen. Om du väljer att inte borra nytt är det vidare viktigt att ha i åtanke att du väljer en värmepump med ett system som tar hänsyn till borrhålets djup. Om inte finns en risk att uttaget av energi från borrhålet blir för högt och att det med tiden blir tömt på energi.

Storlek på varmvattenberedaren

Bergvärmepumpar kommer i många olika utföranden där vissa har en inbyggd varmvattenberedare och andra har en separat. Det går därför bra att anpassa storleken på varmvattenberedaren efter familjens vanor, som långa duschar eller vid badkar. Vanligen ligger en tank på mellan 200 och 300 liter. I generella drag brukar man säga att 200 liter räcker till en familj med en normal varmvattenanvändning. Om du har badkar rekommenderas istället ofta 300 liter. Detta bör du även överväga om familjemedlemmar gärna duschar varmt och länge. De flesta pumpar med inbyggd tank har en storlek på 200 liter. En extern varmvattentank kan istället passa bra om man vill ha en större tankvolym eller om man har lågt i tak. Detta då bergvärmepumpen och varmvattentanken då upptar mer golvyta istället för att bygga på höjden.

Effekttäckning & Energitäckning

Effekttäckningsgrad är ett mått på hur stor procent del av husets toppeffekt som värmepumpen klarar av att täcka. Energitäckningsgrad på 92 procent innebär att 92 procent av alla kWh som huset behöver till värme och varmvatten kommer från värmepumpen. Resterande 8 procent av energitäckningen täcks av tillskottsenergi från till exempel en elpatron. De flesta värmepumparna dimensioneras för energitäckning med ca 90 %, det klaras normalt med ca 50% effekttäckning. Det betyder att när det börjar bli kallt ute, klarar inte värmepumpen att hålla värme. Normalt har man då elpatroner för effekttillskott.

Kostnadsfri offert

Få en kostnadsfri offert på bergvärme

Läs mer

Bergvärme i Nynäshamn
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme Nynäshamn

Nynäshamn är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 60 kilometer söder om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med både kust och skogar.

Bergvärme i Vallentuna
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme i Vallentuna

Vallentuna är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 25 kilometer norr om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med många skogar, sjöar och