Bergvärme i Lekeberg

Bergvärme i Lekeberg

Att installera bergvärme i Lekeberg

Det svenska klimatet lämpar sig väldigt bra vid installation av bergvärme i Lekeberg. Berggrunden i Sverige består till störst del av urberg vilket resulterar i goda förutsättningar för utvinning av energi. Bergvärme är en av de mest förekommande energialternativen med fler än 400 000 installationer enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) där majoriteten av anläggningarna ämnar till att värma upp fastigheter. En installation av bergvärme i Lekeberg kommun brukar vanligen innebära en 80 procentig energibesparing med en återbetalningstid mellan 5-10 år.

Den totala kostnaden för att installera bergvärme i Lekeberg brukar hamna mellan 120.000 – 200.000 kr. Kostnaden påverkas vidare till störst del av fastighetens värmebehov, borrdimensionering och meter till berg. Fastighetens isoleringsgrad har en stor påverkan på värmebehovet vilket i sin tur påverkar kilowatt–behovet på värmepumpen. Ett större kilowatt behov innebär djupare hål vilket i sin tur påverkar kostnaden för borrningsmomentet (djupare hål, desto dyrare blir det). Antalet meter till berg påverkar den totala kostnaden då ett längre djup kräver fler foderrör foderrör som kostar mellan 600 och 900 kr med det huvudsakliga ändamålet att förhindra jordras ner till borrhålet.

Vad skulle det kosta mig att installera bergvärme?

Klicka på knappen ”få kostnadsbild” för att få en kostnadsfri offert på en installation av bergvärme i Lekeberg. Du kan enbart på 3 minuter få ett prisestimat på vad den totala kostanden för en komplett bergvärme installation skulle landa på med din fastighets förutsättningar.

Vad du ska tänka på inför en bergvärme investering?

För att få installera bergvärme i Lekeberg behöver du ansöka om ett borrtillstånd som du ska skicka in till Lekebergs kommun. Detta då det finns risker i miljösynpunkt varpå man har valt att införa en generell anmälningsplikt för bergvärmeanläggningar. Därför behöver du med hjälp av din installatör göra en anmälan till miljökontoret i god tid innan du ska installera anläggningen.

I din ansökan för bergvärme i Lekeberg behöver du ta med en tomtkarta där följande punkter ska presenteras:

  • Borrhålets eller kollektorslangens placering
  • Fastigheten med byggnader, tillfartsvägar, sjöar och vattendrag
  • Egen vattentäkt och avloppsanläggning
  • Övriga vattentäkter och avloppsanläggningar belägna inom 50 m från planerad värmepumpsanläggning.

Stegen till en komplett installation

  • Du begär en kostnadsfri offert för att skapa dig en gedigen bild om leveransomfattning och pris.
  • Se över eventuella tillägg och just dina förutsättningar inför en installation med din installatör.
  • Skicka in tillståndsansökan till kommunen du tillhör.

Kom igång redan idag och klicka hem din kostnadsfria offert. Det tar bara 3 minuter att fylla och skicka in ansökan.

Har du några frågor eller funderingar om en potentiell installation av bergvärme i Lekeberg?

Du kan närsomhelst kontakta oss om du har några frågor som berör en installation av bergvärme. Vidare kan du antigen mejla eller ringa oss så ska vi se till att besvara dina frågor efter bästa förmåga.

Kostnadsfri offert

Få en kostnadsfri offert på bergvärme

Läs mer

Bergvärme i Nynäshamn
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme Nynäshamn

Nynäshamn är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 60 kilometer söder om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med både kust och skogar.

Bergvärme i Vallentuna
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme i Vallentuna

Vallentuna är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 25 kilometer norr om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med många skogar, sjöar och