Bergvärme i Lindesberg

Bergvärme i Lindesberg

Att installera bergvärme i Lindesberg

Att installera bergvärme i Sverige har visat sig vara väldigt fördelaktigt med det svenska klimatet. Till den största delen består berggrunden i Sverige av urberg vilket ger mycket goda förutsättningar för att dra nytta av energin som finns lagrad i berget. Bergvärme är dessutom en av de mest förekommande alternativen när det kommer till energi uppvärmning av fastigheter, med över 400 000 installationer enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU). Att installera bergvärme i Lindesberg kan leda till en energibesparing på 80 procent med en återbetalningstid mellan fem till tio år.

Kostanden för att installera bergvärme i Lindesberg varierar bland annat på faktorer såsom fastighetens värmebehov, borrdjup och antalet meter till berggrunden. Fastighetens energibehov påverkas av ett antal olika parametrar såsom antalet kvadratmetrar, ålder på fastigheten och isoleringsgrad. Fastighetens isoleringsgrad har en stor påverkan på värmebehovet vilket i sin tur påverkar kilowatt-behovet på värmepumpen. Ett större kilowatt behov innebär djupare hål vilket i sin tur påverkar kostnaden för borrningsmomentet (djupare hål, desto dyrare blir det). Antalet meter till berg påverkar den totala kostnaden då ett längre djup kräver fler foderrör.

Innebär en investering i bergvärme en hög kostnad för mig?

Klicka på knappen ”kostnad bergvärme” för att få en kostnadsfri offert på en installation av bergvärme i Lekeberg. Du kan enbart på 3 minuter få ett prisestimat på vad den totala kostanden för en komplett bergvärme installation skulle landa på med din fastighets förutsättningar.

Vad är bra att tänka på inför en bergvärmeinstallation?

För att få installera bergvärme i Lekeberg behöver du ansöka om ett borrtillstånd som du ska skicka in till Lindesberg kommun. Detta då det finns risker i miljösynpunkt varpå man har valt att införa en generell anmälningsplikt för bergvärmeanläggningar. Därför behöver du med hjälp av din installatör göra en anmälan till miljökontoret i god tid innan du ska installera anläggningen.

I din ansökan för bergvärme i Lindesberg behöver du ta med en tomtkarta där följande punkter ska presenteras:

  • Borrhålets eller kollektorslangens placering.
  • Fastigheten med byggnader, tillfartsvägar, sjöar och vattendrag.
  • Egen vattentäkt och avloppsanläggning.
  • Övriga vattentäkter och avloppsanläggningar belägna inom 50 m från planerad värmepumpsanläggning.

Funderar du på att skaffa bergvärme?

Går du i tankar om bergvärme är en energilösning som passar dig? Du kan närsomhelst kontakta oss om du har några frågor som berör en installation av bergvärme. Vidare kan du antigen mejla eller ringa oss så ska vi se till att besvara dina frågor efter bästa förmåga.

Kostnadsfri offert

Få en kostnadsfri offert på bergvärme

Läs mer

Bergvärme i Nynäshamn
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme Nynäshamn

Nynäshamn är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 60 kilometer söder om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med både kust och skogar.

Bergvärme i Vallentuna
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme i Vallentuna

Vallentuna är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 25 kilometer norr om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med många skogar, sjöar och