Borra bergvärme

För att kunna installera bergvärme behöver man borra för bergvärme vilket utgör en så kallad energibrunn. Energibrunnens djup avgörs av flera olika faktorer där dom vanligaste parametrarna är berggrundens nivå och vilket effektbehov borrhålet ska klara. Hålet får inte underdimensioneras och det aktiva borrdjupet brukar landa på mellan 100-250 meter och har en diameter på 110-140 mm. Med aktivt borrdjup syftar man till sträckan från där berggrunden tar vid och ned i berget. Ju större värmebehov din fastighet har desto djupare blir det aktiva borrdjupet. En borrentreprenör är van vid att arbeta i trädgårdar och gör allt för att det inte ska sätta spår på ändra sätt än just borrhålet. Borrningen i sig brukar ta någon dag att genomföra. 

Priset för borrningen ligger i vanliga fall på runt 300 kr metern, där extra foderrör kan tillkomma. För att ta reda på vad bergvärme kan komma att kosta dig och för att få en kostnadsfri offert kan du använda knappen nedan.

Att borra bergvärme

Borrningen av din energibrunn är en del av bergvärmeinstallationen som kräver lite extra arbete. Borrhålets djup avgör hur omfattande arbetet blir och kan samtidigt variera på grund av olika faktorer. Om två energibrunnar ligger på ett närmare avstånd än 15-20 meter ifrån varandra kan kapaciteten från energibrunnen påverkas. När du och din installatör väljer plats för borrhålet är det viktigt att försöka att välja en plats som är så nära ditt pannrum som möjligt. Detta för att slippa gräva längre än nödvändigt för att leda in slangarna från ditt borrhål till din värmepump. En tumregel är att planera borrningen tillsammans med din installatör i förväg så att en bra väg genom trädgården fram till ditt borrhål finns på plats redan innan borrningen påbörjas.

När det är dags för borrning går borriggen på egna larvfötter och behöver en ingång på cirka 2 meter för att ta sig emellan växtlighet och byggnader. Det är i vissa fall även möjligt att lyfta in borriggen med en kranbil. Det är även viktigt att tänka på att borriggen är ganska tung. Därför är det är bra att undvika att passera asfalterade eller stenlagda ytor. Även en gräsmatta kan få lite spår av larvfötterna i synnerhet om det är blött eller mjukt i jorden. Detta kan man lösa genom att luckra upp den nedplattade jorden med en grep eller fylla igen hålen med matjord efter installation. Din borrare gör samtidigt alltid sitt bästa för att lämna så lite spår som möjligt.

Att tänka på

Borrslamm eller så kallat borrkax samlas upp i en container och forslas bort av din installatör. Din installatör försöker även skydda växtlighet och ditt hus från skvättande borrslam. Om eventuella massor blir kvar kan du ofta enkelt kan spola bort dessa med en trädgårdsslang. Under installationstillfället när borren går är det bra att veta att den generella ljudnivån är hög, men att arbetet ofta sker under arbetstid. Det kan därför vara bra att förvarna dina grannar samtidigt som installationen vanligen är genomförd på en eller två dagar.

Efter att borrhålet är klart skapas en förbindelse mellan ditt borrhål och ditt pannrum genom ett dike. Det är endast ett smalt tunt dike för anslutningsslangarna som behövs. Det är heller inget problem att lyfta på plattsättning genom att använda sig av en minigrävare. Kortare avstånd över gräsmattan kan du till och med gräva själv för hand. Slangarnas anslutningar tätas vidare omsorgsfullt så att borrhålet kan betjäna flera generationer värmepumpar. Slutligen leds anslutningarna in i ditt maskinrum genom att borra två hål i fasaden för att leda in slangarna. Slangarna isoleras innan anslutningsdiket grävs igen.

Om det gäller borrning för en bostadsrättsförening eller ett företag kan borrningen bli mer omfattande. Du kan läsa mer och kontakta oss här: https://heatio.se/bergvarme-brf/

Borrning bergvärme

Om du har ett borrat för bergvärme tidigare

Om du har borrat för bergvärme tidigare är det möjligt att återanvända samma borrhål med byta din bergvärmepump.  Känner du inte till ditt tidigare borrdjup är det möjligt att ta reda på det. Du kan enkelt använda SGU´s kartvisare för att få uppgifter om ditt borrhål