Kan jag få ROT-avdrag på bergvärme?

ROT Bergvärme

När du installerar en bergvärmepump kan du sänka dina värmekostnader med upp till 80% av din köpta energi. Om du dessutom har ett hus som är äldre än fem år kan du samtidigt utnyttja ROT-avdraget och få 30% avdrag på arbetskostnaden för installationen.

Att installera bergvärme ger rätt till ROT-avdrag. Följande regler gäller:

 • ROT-avdraget gäller för arbetskostnaden vid en bergvärmeinstallation.
 • Normal schablon är att ungefär 35 procent, alltså en tredjedel, av totala kostnaden för en bergvärmeinstallation är arbetskostnad.
 • ROT-avdrag för bergvärme gäller för både arbetet med att borra borrhål och för den faktiska installationen av bergvärmeanläggningen.
 • Bergvärmepumpen och annat material såsom kollektorslang eller foderrör är material och ger inte rätt till ROT-avdrag.
 • Som mest kan du utnyttja 50 000 kr per ägare och år. Detta räknas dock tillsammans med avdraget för hushållsnära tjänster (RUT)
 • Sedan 2020 har Skatteverket klargjort att schablonerna kan användas även vid utbytesinstallationer.

Hanteringen har gjorts enklare för alla parter genom att branschorganisationen SKVP och Skatteverket gemensamt tagit fram en schablonberäkning av arbetskostnaden för värmepumpar. Schablonen är således 35% av den totala entreprenadkostnaden. I praktiken innebär schablonerna att 10,5 procent av det totala beloppet är möjligt att dra av vid vatten och vätska installationer. Du behöver inte tänka på själva uträkningen av ROT utan det gör vi på heatio åt dig.

Du kan inte använda ROT-avdrag på bergvärme ifall:

 • Du har en nybyggnation eller om huset är nyare än 5 år
 • Vid service på maskiner och inventarier
 • För förberedande arbete och resekostnader
 • Om du fått försäkringsersättning för ROT-arbete – såvida det inte tydligt framgår att ersättningen avser material kan du få avdrag för arbetet
 • I kombination med andra bidrag
 • För arbete utfört utanför din fastighet (tomt).

Fördelar med bergvärme

 • Ekonomiskt – Bergvärme är en ekonomisk energiform som ofta tillåter en besparing redan från första dagen samt som ofta höjer fastighetsvärdet
 • Miljövänligt och förnybart – Den miljöpåverkan som är förknippad med bergvärme är den energiförbrukning som sker i samband med att värmepumpen hämtar den lagrade solenergin från borrhålet
 • Bekvämt – I normala fall sköter sig bergvärmepumpen på egen hand
 • Flexibelt – Det är möjligt att kombinera bergvärme med andra energikällor

Kostnadsfri offert

Få en kostnadsfri offert på bergvärme

Läs mer

Bergvärme i Nynäshamn
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme Nynäshamn

Nynäshamn är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 60 kilometer söder om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med både kust och skogar.

Bergvärme i Vallentuna
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme i Vallentuna

Vallentuna är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 25 kilometer norr om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med många skogar, sjöar och