Kan jag få ROT-avdrag på bergvärme?

ROT Bergvärme

När du installerar en bergvärmepump kan du sänka dina värmekostnader med upp till 80% av din köpta energi. Om du dessutom har ett hus som är äldre än fem år kan du samtidigt utnyttja ROT-avdraget och få 30% avdrag på arbetskostnaden för installationen.

Att installera bergvärme ger rätt till ROT-avdrag. Följande regler gäller:

 • ROT-avdraget gäller för arbetskostnaden vid en bergvärmeinstallation.
 • Normal schablon är att ungefär 35 procent, alltså en tredjedel, av totala kostnaden för en bergvärmeinstallation är arbetskostnad.
 • ROT-avdrag för bergvärme gäller för både arbetet med att borra borrhål och för den faktiska installationen av bergvärmeanläggningen.
 • Bergvärmepumpen och annat material såsom kollektorslang eller foderrör är material och ger inte rätt till ROT-avdrag.
 • Som mest kan du utnyttja 50 000 kr per ägare och år. Detta räknas dock tillsammans med avdraget för hushållsnära tjänster (RUT)
 • Sedan 2020 har Skatteverket klargjort att schablonerna kan användas även vid utbytesinstallationer.

Hanteringen har gjorts enklare för alla parter genom att branschorganisationen SKVP och Skatteverket gemensamt tagit fram en schablonberäkning av arbetskostnaden för värmepumpar. Schablonen är således 35% av den totala entreprenadkostnaden. I praktiken innebär schablonerna att 10,5 procent av det totala beloppet är möjligt att dra av vid vatten och vätska installationer. Du behöver inte tänka på själva uträkningen av ROT utan det gör vi på heatio åt dig.

Du kan inte använda ROT-avdrag på bergvärme ifall:

 • Du har en nybyggnation eller om huset är nyare än 5 år
 • Vid service på maskiner och inventarier
 • För förberedande arbete och resekostnader
 • Om du fått försäkringsersättning för ROT-arbete – såvida det inte tydligt framgår att ersättningen avser material kan du få avdrag för arbetet
 • I kombination med andra bidrag
 • För arbete utfört utanför din fastighet (tomt).

Fördelar med bergvärme

 • Ekonomiskt – Bergvärme är en ekonomisk energiform som ofta tillåter en besparing redan från första dagen samt som ofta höjer fastighetsvärdet
 • Miljövänligt och förnybart – Den miljöpåverkan som är förknippad med bergvärme är den energiförbrukning som sker i samband med att värmepumpen hämtar den lagrade solenergin från borrhålet
 • Bekvämt – I normala fall sköter sig bergvärmepumpen på egen hand
 • Flexibelt – Det är möjligt att kombinera bergvärme med andra energikällor

Kostnadsfri offert

Få en kostnadsfri offert på bergvärme
Arbeta med oss
Vi arbetar mot att hjälpa våra kunder finna rätt produkt och leverantör, vill du bli en del av heatio?

Läs mer

Om bergvärme

Energibesparingen av en bergvärmepump

Att köpa in en bergvärmepump är för många en stor investering. Trots detta är bergvärmepumpen vanlig i Sverige. Detta då det finns stora besparingsmöjligheter vid

Bergvärme i Sala
Bergvärme Västermaland Län

Bergvärme i Sala

Att installera bergvärme i Sala Klimatet i Sverige gör att bergvärme i Sala lämpar sig utmärkt som energikälla för att värma upp de flesta hushåll. Den svenska

Bergvärme i Hallstahammar
Bergvärme Västermaland Län

Bergvärme i Hallstahammar

Bergvärme är det vanligaste sättet att utvinna värme ur marken. Det är ett beprövat och bekvämt sätt att sänka sina uppvärmningskostnader. Bergvärme använder en energibrunn