Kostnad borra bergvärme

kostnad borra bergvärme

Vad kostar det att borra bergvärme?

En bergvärme installation innebär att du hämtar solenergi i som lagrats i berg och jord under sommarhalvåret. Värmen överförs vidare genom en bergvärmepump genom ett borrhål. Genom bergvärme kan du skydda dig mot framtida höjningar i energipris och det är en investering som kanske till och med de som ska bo i huset efter dig kan dra nytta av. Det finns även få begränsningar för bergvärme som passar små såväl som stora tomter. Vi går igenom din potentiella kostnad för att borra bergvärme.

Ett borrhål eller en så kallad energibrunn kan skilja sig i diameter och djup beroende på berggrundens nivå och vilket effektbehov energibrunnen ska klara av. I normala fall är en tummregel att borrhålet brukar ligga mellan 70 och 200 meters djup och att hålet blir mellan 110-140 mm i diameter. Efter att borrningen är färdigställd grävs ett dike mellan borrhål och pannrum. Därav är det fördelaktigt om ditt borrhål är placerat i nära anslutning till ditt pannrum, vilket din installatör ofta tar hänsyn till innan installation. Läs mer om hur en borrning går till.

Den exakta kostnaden för en bergvärmeinstallation varierar beroende på ditt energibehov och din tomts förhållanden. Det totala borrpriset brukar landa mellan 40,000 och 95.000 innan ROT avdrag. Förenklat är det möjligt att räkna priset på borrningen som cirka 300 kr per borrmeter.

Antal borrmeterKostnad ex RotKostnad ink Rot
120 m36,000 kr32,220 kr
140 m42,000 kr37,590 kr
160 m48,000 kr42,960 kr
180 m54,000 kr48,330 kr
200 m60,000 kr53,700 kr

Mängden foderrör påverkar totalkostnaden

En djupare berggrund kräver fler forderrör som behöver installeras. Detta då avståndet mellan markytan och berggrunden kräver isolering med så kallade foderrör. Foderröret i sin tur hindrar din bergvärmeanläggning från att förstöra grundvattnet och minskar risken för jordras i energibrunnen. Anledningen till att djupet kan ha en stor inverkan på din kostnad för att borra bergvärme är att rören kostar mer än vanlig borrning i berggrunden. Foderrör kostar mellan 500 och 900 kr per meter medan borrning kostar cirka 300 kr per meter.

Tillståndsansökan

En bergvärmeinstallation är vidare förknippad med vissa risker som kan skada miljön och måste därför genomföras av certifierade personer. Därför måste du anmäla din energibrunn för att undvika eventuella skador.

Tillståndsansökan skickar du till ditt lokala miljökontor so tar ut en handläggningsavgift enligt kommunens taxa. Avgiften varierar vidare ofta från några hundralappar till över 5000 kronor.

Kostnadsfri offert

Få en kostnadsfri offert på bergvärme

Läs mer

Bergvärme i Nynäshamn
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme Nynäshamn

Nynäshamn är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 60 kilometer söder om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med både kust och skogar.

Bergvärme i Vallentuna
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme i Vallentuna

Vallentuna är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 25 kilometer norr om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med många skogar, sjöar och