Bergvärme Lidingö

Bergvärme Lidingö

Kostnaden för bergvärme går vanligen att fördela i tre huvudsakliga kostnader, bergvärmepump, borrning och installation. För att du ska få installera bergvärme på Lidingö behöver du även göra en så kallad tillståndsanmälan där kommunen tar ut en avgift.


Bergvärmepump: Bergvärmepumpen kostar i normala fall mellan 50.000 och 100.000 kr beroende på vilket märke, modell och effekt som du väljer. Värmepumpens effekt och modell avgörs främst från vilket värmebehov och storlek fastigheten har medan märket beror på din och din installatörs önskemål. Skillnaderna för olika modeller och märken kan samtidigt vara stora, dessutom behöver man ta hänsyn till leveranstiden om önskat installationsdatum är med kort varsel, det är därför svårt att ge ett exakt pris för vad en bergvärmepump kostar.

Borrning: För att installera bergvärme behöver man borra en så kallad energibrunn. Vidare är energibrunnens funktion att göra det möjligt att hämta energi i form av lagrad solenergi från berget för att sedan överföra den värmen till bergvärmepumpen. Därför är dupet på energibrunnen och djupet till berg främst avgörande för priset som oftast är parallellt med fastighetens värmebehov. Borrdjupet är även påverkat av berggrundens art. Om berggrunden består av yngre sedimentära bergarter med sämre värmeledningsförmåga måste man borra djupare för att generera rätt mängd energi. Borrningen kostar i sin tur cirka 300 kr per meter.

Installation: Monteringen av bergvärmepumpen brukar ligga på cirka 10 procent av den totala kostnaden. Monteringen blir genomförd av behörig installatör och kräver en vvs och en el installation.

För att få ett prisestimat och en kostnadsfri offert på vad en bergvärmeinstallation skulle kunna kosta för dig kan du använda knappen nedan.

Bra att tänka på:

Vid borrning i berg uppkommer så kallat borrkax (vatten blandat med stenmjöl). Borrkaxet får inte bli tillfört i ledningsnätet, då det kan skada ledningsnätets funktion. Du som fastighetsägare ansvarar för att borrentreprenören hanterar borrkaxet på ett korrekt sätt. Var därför uppmärksam på att dagvattenbrunnar inte förorenas eller täpps igen på grund av felaktig hantering.

Tillståndsanmälan

För att få installera bergvärme behöver du skicka in ett så kallat borrtillstånd. Det är nämligen olagligt att borra och installera en värmepump utan det. Detta då en bergvärmepumpsanläggning måste installeras och drivas på rätt sätt för att miljön inte ska skadas. Innan du får börja borra för att installera en pump måste du alltså ha gjort en anmälan till miljö- och stadsbyggnadskontoret och fått svar. Du kan göra anmälan på Lidingö kommuns hemsida.

Efter att din anmälan har blivit granskad får du ett föreläggande om försiktighetsmått som du behöver följa vid genomförandet. Tänk på att inte påbörja ditt installationsarbete innan du har fått svar på din anmälan. Din installatör hjälper dig även med din tillståndsanmälan, få en kostnadsfri offert och hjälp med din bergvärmeanläggning genom att följa knappen nedan.

I din tillståndsanmälan för Bergvärme Lidingö behöver du ha med:

Karta

En situationskarta över placeringen på ditt borrhål. Detta kan du antingen göra genom en karta på Lidingö kommuns hemsida eller genom en situationsplan i skala 1:500.

Uppgifter, borrdjup med mera

Du behöver skicka med uppgifter om borrvinkel, bärning (riktning) borrdjup och längd i plan med en pil i borrmitten. Tänk på att anläggningen måste vara placerad inom din fastighet, se avstånd längre ned på sidan.

Borrhålsplacering och grannyttrande

Om två eller flera borrhål är placerade för nära varandra är det stor risk att din och närliggande anläggnings verkningsgrad blir sämre. Därför är ett avstånd på 20 meter mellan två borrhål rekommenderat. För att uppnå det avståndet bör du därför placera borrhålet minst 10 meter från din egen tomtgräns. Om din ansökan inte uppfyller detta behöver du bifoga ett grannyttrande för parter som kan komma att bli påverkade av din planerade installation.

Följande avstånd gäller på Lidingö:

  • Minst 20 meter till grannens borrhål.
  • Minst 10 meter från tomtgränsen mot bebyggelse.
  • Minst 10 meter från allmänna VA-tunnlar/kulvertar.
  • Observera att Käppalaförbundets avloppstunnel har en tunnelzon på totalt
    25 meter som man inte får borra innanför.
  • Minst 30 meter till närmaste vattentäkt/vattenbrunn.
  • Minst 5 meter från allmänna VA-ledningar.

Bor du i Stockholm men inte på Lidingö? Läs mer om bergvärme i stockholm här.

Kostnadsfri offert

Få en kostnadsfri offert på bergvärme

Läs mer

Bergvärme i Nynäshamn
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme Nynäshamn

Nynäshamn är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 60 kilometer söder om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med både kust och skogar.

Bergvärme i Vallentuna
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme i Vallentuna

Vallentuna är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 25 kilometer norr om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med många skogar, sjöar och