Bergvärme i Vingåker

Bergvärme i Vingåker

Funderar du på att installera bergvärme i Vingåker? Vi hjälper dig med vanliga frågor innan installationstillfället.

Stegen till en komplett installation

  • Begär en kostnadsfri offert för att skapa dig en gedigen bild om leveransomfattning och pris.
  • Se över eventuella tillägg och just dina förutsättningar inför en installation med din installatör.
  • Skicka in tillståndsansökan till kommunen du tillhör.

Kom igång redan idag och klicka hem din kostnadsfria offert. Det tar bara 3 minuter att fylla och skicka in ansökan.

Att tänka på inför tillståndsanmälan för bergvärme i Vingåker

Ditt avstånd till andra borrhål och placering på tomten

Energibrunnen för din bergvärmepump ska vara placerade minst 20 meter från närmsta borrhål. Det är därför viktigt att kontrollera vart dina grannars eventuella borrhål är placerade. Detta då en bergvärmepump bygger på att värme hämtas från berget. Marken kommer således att gradvis bli nedkylt ner runt borrhålet. Om energibrunnarna är för tätt placerade stjäl brunnarna energi från varandra vilket gör att den beräknade energimängden inte blir stämmer med det faktiska uttaget.

Avståndet mellan ditt borrhål och din fastighet bör vidare vara minst 4 meter. Borrhålet måste dessutom bli placerat minst 10 meter från din tomtgräns. Om du önskar borra närmare tomtgränsen kräver kommunen en skriftlig grannyttran.

Avstånd till dricksvattenbrunnar och enskilda avlopp

Borrhålet bör inte vara placerat närmre än 30 meter från närmsta borrad dricksvattentäkt och avloppsanläggning. Det gäller både den egna och grannfastigheternas dricksvattentäkt och avloppsanläggning. Detta då avståndet verkar som en skyddsåtgärd för att dricksvattnet inte ska vara under påverkan av olägenheter och föroreningar.

Borrkax och vattenhantering

Vid bergborrning för energiutnyttjande och enskild vattentäkt uppkommer ofta stora mängder vatten (kallas spolvatten) innehållande borrkax. Kaxet får inte bli tillfört spolvatten eller föra det till dagvattennätet eller diken. För att undvika detta är det viktigt att samla upp borrkaxet i en container som din installatör tar med sig vid installationstillfället. Spolvattnet innehållande borrkax orsakar skador och/eller sätter igen ledningsnätet med risk för översvämning. Därför är det viktigt att spolvattnet genomgår slamavskiljning innan det blir släppt till kommunens dagvattenledningar.

Certifierade entreprenörer

Det är viktigt att arbetet blir genomfört på rätt sätt. Därför är det bra att anlita en certifierad entreprenör med rätt kompetens för att minska riskmomenten med brunnsborrning. Få en kostnadsfri offert från certifierade installatörer genom att klicka på knappen nedan. Du kan läsa mer om Vingåker kommuns krav på deras hemsida.

Kostnadsfri offert

Få en kostnadsfri offert på bergvärme
Arbeta med oss
Vi arbetar mot att hjälpa våra kunder finna rätt produkt och leverantör, vill du bli en del av heatio?

Läs mer

Om bergvärme

Energibesparingen av en bergvärmepump

Att köpa in en bergvärmepump är för många en stor investering. Trots detta är bergvärmepumpen vanlig i Sverige. Detta då det finns stora besparingsmöjligheter vid

Bergvärme i Sala
Bergvärme Västermaland Län

Bergvärme i Sala

Att installera bergvärme i Sala Klimatet i Sverige gör att bergvärme i Sala lämpar sig utmärkt som energikälla för att värma upp de flesta hushåll. Den svenska

Bergvärme i Hallstahammar
Bergvärme Västermaland Län

Bergvärme i Hallstahammar

Bergvärme är det vanligaste sättet att utvinna värme ur marken. Det är ett beprövat och bekvämt sätt att sänka sina uppvärmningskostnader. Bergvärme använder en energibrunn