Bergvärme i Vingåker

Bergvärme i Vingåker

Funderar du på att installera bergvärme i Vingåker? Vi hjälper dig med vanliga frågor innan installationstillfället.

Stegen till en komplett installation

  • Begär en kostnadsfri offert för att skapa dig en gedigen bild om leveransomfattning och pris.
  • Se över eventuella tillägg och just dina förutsättningar inför en installation med din installatör.
  • Skicka in tillståndsansökan till kommunen du tillhör.

Kom igång redan idag och klicka hem din kostnadsfria offert. Det tar bara 3 minuter att fylla och skicka in ansökan.

Att tänka på inför tillståndsanmälan för bergvärme i Vingåker

Ditt avstånd till andra borrhål och placering på tomten

Energibrunnen för din bergvärmepump ska vara placerade minst 20 meter från närmsta borrhål. Det är därför viktigt att kontrollera vart dina grannars eventuella borrhål är placerade. Detta då en bergvärmepump bygger på att värme hämtas från berget. Marken kommer således att gradvis bli nedkylt ner runt borrhålet. Om energibrunnarna är för tätt placerade stjäl brunnarna energi från varandra vilket gör att den beräknade energimängden inte blir stämmer med det faktiska uttaget.

Avståndet mellan ditt borrhål och din fastighet bör vidare vara minst 4 meter. Borrhålet måste dessutom bli placerat minst 10 meter från din tomtgräns. Om du önskar borra närmare tomtgränsen kräver kommunen en skriftlig grannyttran.

Avstånd till dricksvattenbrunnar och enskilda avlopp

Borrhålet bör inte vara placerat närmre än 30 meter från närmsta borrad dricksvattentäkt och avloppsanläggning. Det gäller både den egna och grannfastigheternas dricksvattentäkt och avloppsanläggning. Detta då avståndet verkar som en skyddsåtgärd för att dricksvattnet inte ska vara under påverkan av olägenheter och föroreningar.

Borrkax och vattenhantering

Vid bergborrning för energiutnyttjande och enskild vattentäkt uppkommer ofta stora mängder vatten (kallas spolvatten) innehållande borrkax. Kaxet får inte bli tillfört spolvatten eller föra det till dagvattennätet eller diken. För att undvika detta är det viktigt att samla upp borrkaxet i en container som din installatör tar med sig vid installationstillfället. Spolvattnet innehållande borrkax orsakar skador och/eller sätter igen ledningsnätet med risk för översvämning. Därför är det viktigt att spolvattnet genomgår slamavskiljning innan det blir släppt till kommunens dagvattenledningar.

Certifierade entreprenörer

Det är viktigt att arbetet blir genomfört på rätt sätt. Därför är det bra att anlita en certifierad entreprenör med rätt kompetens för att minska riskmomenten med brunnsborrning. Få en kostnadsfri offert från certifierade installatörer genom att klicka på knappen nedan. Du kan läsa mer om Vingåker kommuns krav på deras hemsida.

Kostnadsfri offert

Få en kostnadsfri offert på bergvärme

Läs mer

Bergvärme i Nynäshamn
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme Nynäshamn

Nynäshamn är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 60 kilometer söder om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med både kust och skogar.

Bergvärme i Vallentuna
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme i Vallentuna

Vallentuna är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 25 kilometer norr om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med många skogar, sjöar och