Bergvärme i Trosa

Bergvärme i Trosa

Kostnaden för bergvärme i Trosa

Kostnaden för bergvärme går vanligen att fördela i tre huvudsakliga kostnader, bergvärmepump, borrning och installation. Vidare tillkommer även en kostnad för tillståndsanmälan och andra faktorer som kan vara fastighets specifika. För att du ska få installera bergvärme i Trosa tas en avgift ut på 2300 kr till kommunen när du skickar in din tillståndsansökan.


Bergvärmepump: Bergvärmepumpen kostar i normala fall mellan 50.000 och 100.000 kr beroende på vilket märke, modell och effekt som du väljer. Värmepumpens effekt och modell avgörs främst från vilket värmebehov och storlek fastigheten har medan märket beror på din och din installatörs önskemål. Skillnaderna för olika modeller och märken kan samtidigt vara stora, dessutom behöver man ta hänsyn till leveranstiden om önskat installationsdatum är med kort varsel, det är därför svårt att ge ett exakt pris för vad en bergvärmepump kostar.

Borrning: För att installera bergvärme behöver man borra en så kallad energibrunn. Vidare är energibrunnens funktion att göra det möjligt att hämta energi i form av lagrad solenergi från berget för att sedan överföra den värmen till bergvärmepumpen. Därför är dupet på energibrunnen och djupet till berg främst avgörande för priset som oftast är parallellt med fastighetens värmebehov. Borrdjupet är även påverkat av berggrundens art. Om berggrunden består av yngre sedimentära bergarter med sämre värmeledningsförmåga måste man borra djupare för att generera rätt mängd energi. Borrningen kostar i sin tur cirka 300 kr per meter.

Installation: Monteringen av bergvärmepumpen brukar ligga på cirka 10 procent av den totala kostnaden. Monteringen blir genomförd av behörig installatör och kräver en vvs och en el installation.

För att få ett prisestimat och en kostnadsfri offert på vad en bergvärmeinstallation skulle kunna kosta för dig kan du använda knappen nedan.

Tillståndsanmälan för bergvärme i Trosa

För att få borra för bergvärme behöver du skicka in en anmälan till Trosa miljökontor. Om du vill installera en värmepump inom vattenskyddsområde, inom 500 meter från Östersjön eller på en ö belägen inom Trosa kommun krävs istället tillståndsprövning. Du ansöker om tillstånd antingen genom e-tjänst eller blankett. Du behöver skicka in din anmälan till miljökontoret senast sex veckor innan planerad start för arbetet. För bergvärme behöver du skicka in information om:

  • Vattenbrunnar och avloppsanläggningar inom 50 meter från borrhål
  • Borrhålets placering, numrera borrhålen om de är flera
  • Borrhålets start- och slutpunkt om något borrhål är vinklat från lod
  • Andra borrhål för bergvärme inom 20 meter från ditt eller dina borrhål

Vid ansökan för att installera en bergvärmepump tar kommunen även ut en avgift i enlighet med kommunfullmäktiges taxa. För anmälan kostar det i trosa 2100 kr för 1-2 borrhål medan fler borrhål innebär en högre kostnad efter nedlagd handläggningstid. Du kan läsa mer på Trosa kommuns hemsida.

Kostnadsfri offert

Få en kostnadsfri offert på bergvärme

Läs mer

Bergvärme i Nynäshamn
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme Nynäshamn

Nynäshamn är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 60 kilometer söder om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med både kust och skogar.

Bergvärme i Vallentuna
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme i Vallentuna

Vallentuna är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 25 kilometer norr om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med många skogar, sjöar och