Bergvärme i Strängnäs

Bergvärme i Strängnäs

Att installera bergvärme i Strängnäs

Med en modern, effektiv värmepump ansluten till en energibrunn har du möjligheten att spara mer än halva energikostnaden i jämförelse med t ex olja eller el. Borrningen av din energibrunn utförs i princip på samma sätt som anläggningen av en dricksvattenbrunn. Tätning mot ytvatten är lika viktig för att inte grundvattnet ska bli förorenat till olägenhet för någon brunn i grannskapet. Här kan du läsa mer om att installera bergvärme i Strängnäs.

Generellt är bergvärme bäst levererande när det kommer till effekt av de olika typerna av värmepumpar som finns. Under installationen borrar installatören först ett hål som är cirka 100-200 meter djupt. Därefter för installatören ned en kollektorslang i håret som transporterar upp värme via bergvärmepumpen och in i huset. En bergvärmeinstallation ger en väldigt god värmefaktor. Värmefaktorn innebär att bergvärmen levererar mycket energi tillbaka sett till den el som krävs för att driva värmepumpen. Kravet är att du har en yta på din tomt där det går att borra din energibrunn som du behöver för att värmepumpen ska kunna samla in värme.

Kostnaden för bergvärme

Kostnaden för bergvärme kan delas in i tre huvudsakliga faktorer:

Bergvärmepump: Bergvärmepumpen kostar i normala fall mellan 50.000 och 100.000 kr beroende på vilken modelloch effekt som du väljer. Värmepumpens effekt och modell utgår främst från vilket värmebehov och storlek fastigheten har. Märket beror på din och din installatörs önskemål.

Borrning:. Djupet på energibrunnen och djupet till berg främst avgörande för priset som oftast är parallellt med fastighetens värmebehov. Borrdjupet är även påverkat av berggrundens art. Om berggrunden består av yngre sedimentära bergarter med sämre värmeledningsförmåga måste man borra djupare för att generera rätt mängd energi. Borrningen kostar i sin tur cirka 300 kr per meter.

Installation: Monteringen av bergvärmepumpen brukar ligga på cirka 10 procent av den totala kostnaden. Monteringen blir genomförd av behörig installatör och kräver en vvs och en el installation.

Ytterligare en kostnad som tillkommer är den tillståndsansökan du behöver göra för att få godkänt att borra din energibrunn. Tillståndsansökan skickar du till Strängnäs kommun. Anläggandet kan starta tidigast sex veckor efter att du genomfört din anmälan om du inte får svar på anmälan tidigare. I svaret på anmälan lämnar miljöenheten villkor för anläggningen

Kostnadsfri offert

Få en kostnadsfri offert på bergvärme

Läs mer

Bergvärme i Nynäshamn
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme Nynäshamn

Nynäshamn är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 60 kilometer söder om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med både kust och skogar.

Bergvärme i Vallentuna
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme i Vallentuna

Vallentuna är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 25 kilometer norr om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med många skogar, sjöar och