Bergvärme i Sala

Bergvärme i Sala


Att installera bergvärme i Sala

Klimatet i Sverige gör att bergvärme i Sala lämpar sig utmärkt som energikälla för att värma upp de flesta hushåll. Den svenska berggrunden består vidare i största mån av urberg vilket är en god matchning för utvinning av energi. Bergvärmeförsäljningen i Sverige har vidare ökat med 35 procent under de senaste 20 åren. Detta med anledning av att det inte kräver någon förbränning för att skapa energi vilket gör det till ett miljövänligt och kostnadseffektivt alternativ som energikälla.

Att tänka på inför tillståndsansökan

För att få installera bergvärme i Sala behöver du göra en tillståndsanmälan. Detta då det finns risker i miljösynpunkt varpå man har valt att införa en generell anmälningsplikt för bergvärmeanläggningar. Således behöver du med hjälp av din installatör göra en anmälan till miljökontoret i god tid innan anläggningen installeras.

De allmänna riktlinjerna för placering av energibrunn är:

  • 20 meter mellan grannens och din energibrunn
  • 30 meter mellan närliggande vattenbrunnar och din energibrunn

I din ansökan för bergvärme i Sala behöver du även ta med en tomtkarta där det är möjligt att skildra:

  • Borrhålets eller kollektorslangens placering
  • Fastigheten med byggnader, tillfartsvägar, sjöar och vattendrag
  • Egen vattentäkt och avloppsanläggning
  • Övriga vattentäkter och avloppsanläggningar belägna inom 50 m från planerad värmepumpsanläggning.

Kostnad för bergvärme i Sala


Kostnaden för bergvärme varierar beroende på förutsättningarna för din fastighet samt var i Sverige du bor. Det totala priset kan således variera mellan 120.000 och 220.000 för en normalstor villa. Priset beror bland annat på vilken värmepump du väljer, vilken modell och effektivitet samt hur djupt borrhål du behöver borra och mängden foderrör.

Högre värmebehov kräver en större bergvärmepump och ett djupare borrhål. Priset på värmepumpen ökar med effektstorleken samtidigt som även olika varumärken kan skilja sig åt i pris. Det finns även varvtalsstyrdra bergvärmepumpar som är automatiskt anpassar effekten till fastighetens behov. Dessa typer av pumpar är samtidigt ofta cirka 20 procent dyrare. Kostnaden för borrning uppgår i normala fall till runt 300 kr per borrmeter, där foderrör står för en del av kostnaden där antalet avgörs av djupet till berg.

Läs mer om hur en bergvärmeinstallation går till

Kostnadsfri offert

Få en kostnadsfri offert på bergvärme

Läs mer

Bergvärme i Nynäshamn
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme Nynäshamn

Nynäshamn är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 60 kilometer söder om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med både kust och skogar.

Bergvärme i Vallentuna
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme i Vallentuna

Vallentuna är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 25 kilometer norr om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med många skogar, sjöar och