Bergvärme i Nyköping

Bergvärme i Nyköping

Att installera bergvärme i Nyköping

Under 90-talet var bergvärme högaktuellt och mångas förstahandsval vid val av värme/energikälla. Men vad gäller digitala lösningar har bergvärme hamnat i skymundan av solceller. Heatio har sett till att digitalisera branschen i sin helhet för att erbjuda eleganta och användarvänliga, digitala lösningar. Bergvärme kan därmed bli mer attraktivt än någonsin som valmöjlighet för privatpersoner som befinner sig i små såväl som stora kommuner. Det finns många fördelar med att installera bergvärme i Kumla:

  • Att installera bergvärme är en god investering och resulterar vanligen i en besparing redan från första dagen. Det har även visat sig att fastighetsvärdet ökar efter en bergvärme investering.
  • En investering i bergvärme är även en god gärning mot miljön. Genom att man nyttjar solenergin som finns lagrad i berggrunden minskar energiförbrukningen vilket är miljövänligt och förnybart.
  • Dagens värmepumpar sköter sig självmant vilket gör det väldigt bekvämt för dig som äger bergvärmeanläggningen.
  • Det är även fullt möjligt att kombinera bergvärme med andra energikällor för att sänka elkostnaden ytterligare vilket gör bergvärme till ett mycket attraktivt och flexibelt alternativ.

Funderar du på att installera bergvärme i Nyköping? Då behöver fylla i en tillståndsansökan alternativt din installatör cirka 2-4 veckor innan installationen ska äga rum. Du bör invänta ett skriftligt beslut från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden innan du påbörjar inrättandet av anläggningen.

Kostnad för anmälan

Nyköping kommun tar ut en avgift för handläggning av anmälan, enligt Nyköping kommuns taxa enligt miljöbalken. Taxan är fastställd av kommunfullmäktige. Handläggningsavgiften är 2200 kronor. Du kan läsa mer om bergvärme i Nyköping på kommunens hemsida

Kostnad för bergvärme i Nyköping

Den totala kostnaden för att installera bergvärme brukar ligga runt 120.000-220.000 kr. Vidare är de fundamentala faktorer som påverkar kostnaden husets energibehov, meter till berg samt val av värmepump. Priset på bergvärme skiljer sig beroende på fastighetens energibehov och förutsättningar samt består vanligtvis av tre delar:


Bergvärmepumpens pris – Mellan 60.000 – 100.000 kr. Läs mer om val av bergvärmepump
Borrningskostnad – Mellan 30.000-100.000 kr. Läs mer om borrning av bergvärme
Installation – Cirka 10 procent av totalkostnaden


Bergvärme är samtidigt även ett bra alternativ för dig som söker ett uppvärmningsystem som kan generera stora energibesparingar. Vanligtvis uppgår energibesparingen upp till 80 procent i jämförelse med direktverkande el. Bergvärmepumpens livslängd beräknas vidare vara mellan 20-30 år medan borrhålet ofta håller längre än 100 år.

Kostnadsfri offert

Få en kostnadsfri offert på bergvärme

Läs mer

Bergvärme i Nynäshamn
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme Nynäshamn

Nynäshamn är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 60 kilometer söder om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med både kust och skogar.

Bergvärme i Vallentuna
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme i Vallentuna

Vallentuna är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 25 kilometer norr om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med många skogar, sjöar och