Bergvärme i Norrtälje

Bergvärme i Norrtälje

Fördelar med bergvärme

Det finns flera fördelar med att installera bergvärme vilket har gjort det till en populär investering hos Svenska hushåll. Genom att investera i bergvärme i Norrtälje tar du del av:

 • Stora besparingar – trots en hög investeringskostnad återbetalar sig anläggningen inom cirka 5-8 år då driftskostnaden är låg.  Detta gör i sin tur att du kan spara så mycket som 80 % på uppvärmningskostnaderna jämfört med direktverkande el.
 • Förnybar energi – Bergvärme är lagrad solenergi i berggrunden vilket gör att denna energikälla aldrig kan ta slut.
 • Lång livslängd – en bergvärmepump har en livslängd på cirka 20 – 30 år och behöver därför mycket sällan bytas ut. Energibrunnen som borras har även en estimerad livslängd på över 100 år.
 • Underhållsfritt – bergvärmepumpen står och går utan att du behöver göra så mycket. Till skillnad från till exempel värme med ved eller pellets.
 • Oberoende av vädret – eftersom energin tas från långt ner i marken påverkas inte bergvärme av yttre väderförhållanden.

Hur mycket kostar bergvärme i Norrtälje?

Det totala priset för bergvärme varierar mellan 120 000 till 250 000 kronor. Variationen på totalkostnaden är stor och påverkas av flera faktorer. De viktigaste faktorerna som avgör priset är vidare:

 • Husets värmebehov 
 • Borrdjupet 
 • Jorddjup 

Det finns även olika genomförande och kostnader vid tillståndsansökan för installation av bergvärme i Norrtälje. Du kan läsa mer på Norrtälje kommuns hemsida.

Huset värmebehov

Ett större värmebehov hos din fastighet kräver större krav på värmepumpen. Bergvärmepumpen kostar i normala fall mellan 50.000 och 100.000 kr beroende på vilken modelloch effekt som du väljer. Värmepumpens effekt och modell utgår främst från vilket värmebehov och storlek fastigheten har. Märket beror på din och din installatörs önskemål.

Borrdjupet

Djupet på energibrunnen och djupet till berg främst avgörande för priset som oftast är parallellt med fastighetens värmebehov. Borrdjupet är även påverkat av berggrundens art. Om berggrunden består av yngre sedimentära bergarter med sämre värmeledningsförmåga måste man borra djupare för att generera rätt mängd energi. Borrningen kostar i sin tur cirka 300 kr per meter.

Kostnad för borrning kan beräknas vara 300 kronor per meter, och är därmed en stor del av totalkostnaden. Eftersom berggrunden är i stort sätt lämplig för bergvärme i Uppsala, kommer borrdjupet förmodligen inte att bli ovanligt djupt.

Jorddjup & Installation

Jorddjupet kan vara avgörande om det är alls lönsamt att installera bergvärme. Jorddjup är avståndet mellan markytan och berggrunde. Man måste installera foderrör ända ner till berggrunden, samt även två meter ner i berggrunden. Detta ökar kostnaden då foderrör kostar mellan 500 till 900 kronor per meter.

Installation: Monteringen av bergvärmepumpen brukar ligga på cirka 10 procent av den totala kostnaden. Monteringen blir genomförd av behörig installatör och kräver en vvs och en el installation.

Förarbeten innan installation

Innan du påbörjar din installation behöver du skicka in en tillståndsanmälan till kommunen. I anmälan behöver du ha med en situationsplan i lämplig skala som ska visa borrhålet samt kollektorslangens placering, byggnader och tillfartsvägar. Du behöver ta hänsyn till skyddsavstånd i vissa fall som du kan se längre ned på sidan.

En bergvärmeanläggning påverkar vidare av flera parter då avståndet mellan energibrunnar ska vara minst 20 meter. Därför är det viktigt att du beaktar dina grannar och vid kortare avstånd tillsammans hittar en optimal placering för energibrunnen och bergvärmepumpen.

När alla uppgifter har skickats in till Norrtälje kommun påbörjar dom handläggningen av ditt ärende. Du kan förvänta dig ett beslut inom 6 veckor från att din anmälan/ansökan är komplett inlämnat.

Rekommenderade avstånd du bör tänka på vid bergvärme

 • Borrhål för bergvärme till borrad dricksvattenbrunn = 30 meter
 • Borrhål för bergvärme till annat borrhål för bergvärme = 20 meter
 • Borrhål för bergvärme till grävd dricksvattenbrunn = 20 meter
 • Borrhål för bergvärme till enskild avloppsanläggning = 30 meter
 • Borrhål för bergvärme till fastighetsgräns = 10 meter

Stegen till en komplett installation

 • Du begär en kostnadsfri offert för att skapa dig en gedigen bild om leveransomfattning och pris.
 • Se över eventuella tillägg och just dina förutsättningar inför en installation med din installatör.
 • Skicka in tillståndsansökan till kommunen du tillhör.

Kom igång redan idag och klicka hem din kostnadsfria offert. Det tar bara 3 minuter att fylla och skicka in ansökan.

Kostnadsfri offert

Få en kostnadsfri offert på bergvärme

Läs mer

Bergvärme i Nynäshamn
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme Nynäshamn

Nynäshamn är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 60 kilometer söder om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med både kust och skogar.

Bergvärme i Vallentuna
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme i Vallentuna

Vallentuna är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 25 kilometer norr om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med många skogar, sjöar och