Bergvärme i Nacka

Bergvärme i Nacka

Att installera bergvärme i Nacka

Kalla vinterdagar kan förekomma då ett uppvärmningssystem som inte är beroende av utomhusluften kan vara optimalt som uppvärmningsalternativ. Att installera bergvärme i Nacka är således ett bra alternativ som uppvärmningssystem. Priset på bergvärme skiljer sig beroende på fastighetens energibehov och förutsättningar samt består vanligtvis av tre delar:

Bergvärmepump: Bergvärmepumpen kostar i normala fall mellan 50.000 och 100.000 kr beroende på vilket märke, modell och effekt som du väljer. Värmepumpens effekt och modell avgörs främst från vilket värmebehov och storlek fastigheten har medan märket beror på din och din installatörs önskemål. Skillnaderna för olika modeller och märken kan samtidigt vara stora, dessutom behöver man ta hänsyn till leveranstiden om önskat installationsdatum är med kort varsel, det är därför svårt att ge ett exakt pris för vad en bergvärmepump kostar.

Borrning: För att installera bergvärme behöver man borra en så kallad energibrunn. Vidare är energibrunnens funktion att göra det möjligt att hämta energi i form av lagrad solenergi från berget för att sedan överföra den värmen till bergvärmepumpen. Därför är djupet på energibrunnen och djupet till berg främst avgörande för priset som oftast är parallellt med fastighetens värmebehov. Borrdjupet är även påverkat av berggrundens art. Om berggrunden består av yngre sedimentära bergarter med sämre värmeledningsförmåga måste man borra djupare för att generera rätt mängd energi. Borrningen kostar i sin tur cirka 300 kr per meter.

Installation: Monteringen av bergvärmepumpen brukar ligga på cirka 10 procent av den totala kostnaden. Monteringen blir genomförd av behörig installatör och kräver en vvs och en el installation.

Att tänka på innan installationen vid bergvärme i Nacka

Bergvärme är ett bra alternativ för dig som söker ett uppvärmningssystem som kan generera stora energibesparingar. Vanligtvis uppgår energibesparingen upp till 80 procent i jämförelse med direktverkande el. Bergvärmepumpens livslängd beräknas vidare vara mellan 20-30 år medan borrhålet ofta håller längre än 100 år. Innan du påbörjar din installation behöver du ha ett godkänt tillstånd från kommunen som innehåller:

Du behöver skicka in:

 • Ansökan för anmälan
 • En situationsplan i lämplig skala som visar fastigheten med
  • kollektorns eller borrhålets placering
  • egen vattentäkt och avloppsanordning (om det finns)
  • grannfastigheter med eventuella vattentäkter och avloppsanordningar
  • avstånd mellan borrhål och fastighetsgränser, byggnader och andra vatten- eller energibrunnar.
 • Intyg från grannar. Om avståndet mellan bergvärmebrunnen och din fastighetsgräns är mindre än 10 meter.

Placera ditt borrhål

För att ge förväntad effekt ska din energibrunn (borrhål) inte komma så nära grannars energibrunnar att de riskerar att störa varandras värmeupptag. Det är dessutom nödvändigt att hålla säkerhetsavstånd till andra installationer i marken. Du skickar tillsammans med din tillståndsansökan in en situationsplan till kommunen för att få utplaceringen godkänd. Detta gör du i samråd med din installatör.

Ligger din fastighet på Sicklahalvön?

Kommunen måste rådfråga de ansvariga för utbyggnaden av tunnelbanan till Nacka när det gäller borrning på fastigheter i delar av västra och centrala Sicklaön. Därefter sker en individuell bedömning av om det är lämpligt eller ej att borra på fastigheten. På vissa fastigheter ska dessutom ett mätrör bli installerat i energibrunnen för att mäta grundvattennivån. På grund av detta kan handläggningstiden bli längre.

Ligger din fastighet inom Sandasjöns vattenskyddsområde?

Om din fastighet ligger inom Sandasjöns vattenskyddsområde kan det innebära begränsningar för borrning av bergvärme. Ärendet remitteras då till Nacka vatten och avfall AB.

Mer information finner du på Nacka kommuns hemsida

Genom heatio får du en skräddarsydd lösning utifrån dina behov, installatörer med de rätta certifieringarna och möjlighet till regelbunden service med prisvärda service- och driftavtal. Material för installation från värmepump till kollektorslangar håller högsta kvalitet och vi lämnar alltid garanti på installationen. Klicka på knappen nedan för få en kostnadsfri offert så återkommer vi inom kort med detaljplanering

Kostnadsfri offert

Få en kostnadsfri offert på bergvärme

Läs mer

Bergvärme i Nynäshamn
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme Nynäshamn

Nynäshamn är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 60 kilometer söder om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med både kust och skogar.

Bergvärme i Vallentuna
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme i Vallentuna

Vallentuna är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 25 kilometer norr om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med många skogar, sjöar och