Bergvärme i Katrineholm

Bergvärme i Katrineholm

Att installera bergvärme i Katrineholm

Att nyttja bergvärme syftar till att värme hämtas upp från berggrunden under din tomt med hjälp av en bergvärmepump. Bergvärme är därför ett bra alternativ för dig som har en lämplig berggrund under huset och vill säkra jämn värmetillförsel till stora ytor även när det blir riktigt kallt ute. Det finns flera fördelar med att installera bergvärme i Katrineholm:

  • Ekonomiskt – Bergvärme är en ekonomisk energiform som ofta tillåter en besparing redan från första dagen samt som ofta höjer fastighetsvärdet
  • Miljövänligt och förnybart – Den miljöpåverkan som är förknippad med bergvärme är den energiförbrukning som sker i samband med att värmepumpen hämtar den lagrade solenergin från borrhålet
  • Bekvämt – I normala fall sköter sig bergvärmepumpen på egen hand
  • Flexibelt – Det är möjligt att kombinera bergvärme med andra energikällor

För att du ska kunna installera bergvärme i Katrineholm behöver du ordna en ansökan om ett så kallat borrtillstånd. Ansökan skickar du eller din installatör in cirka 6 veckor innan installationen genomförs.

Att tänka på vid bergvärme i Katrineholm

  • Om din fastighet ligger inom ett vattenskyddsområde finns det extra krav på försiktighetsåtgärder som tillkommer. Inom ett vattenskyddsområde kan det nämligen vara förbud mot utvinning av värme eller kyla från mark, jord och ytvatten. Kontakta oss på samhällsbyggnadsförvaltningen om du är osäker på om din fastighet ligger vid ett vattenskyddsområde.
  • I anmälan behöver du bifoga en tomtkarta/situationsplan med din anmälan där din anläggning med borrhål och slangar är ut ritade. Detta hjälper din installatör dig med.
  • Tänk på att din energibrunn för bergvärme inte bör bli borrad närmare än 10 meter från din fastighetsgräns.
  • Tänk på att om en del av anläggningen läggs på någon annans mark, eller närmare än 10 meter från grannens fastighetsgräns, ska ett skriftligt uttalande (yttrande) från grannen över anläggningens placering skickas till samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med din anmälan.

Använd en certifierad brunnsborrare

I Katrineholms kommun är det även krav på att man använder en certifierad brunnsborrare. Detta då ett läckage av köldbärarvätskor kan påverka grundvattnet negativt. Borrhålen i sig kan vara transportväg för föroreningar ner till grundvatten och närliggande vattentäkter som kan bli utsatta av borrningen, till exempel i form av grumling eller annan negativ påverkan.

Vad kostar det?

  • För handläggning av anmälan av bergvärme tar kommunen ut en avgift på 2020 kronor.
  • För handläggning av tillstånd för bergvärme tar kommunen ut en avgift på 3030 kronor.

Du kan läsa mer på Katrineholm kommuns hemsida

Kostnadsfri offert

Få en kostnadsfri offert på bergvärme

Läs mer

Bergvärme i Nynäshamn
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme Nynäshamn

Nynäshamn är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 60 kilometer söder om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med både kust och skogar.

Bergvärme i Vallentuna
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme i Vallentuna

Vallentuna är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 25 kilometer norr om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med många skogar, sjöar och