Bergvärme i Järfälla

Bergvärme i Järfälla

Installation av bergvärme i Järfälla  

Bergvärme tillåter energi som både är kostnadseffektiv och naturvänlig, utan att du egentligen behöver göra något. Med bergvärme kan vidare även spara flera tusen kronor varje år. Bergvärme är ren solenergi som lagrats i berget och som går att utvinna med en bergvärmepump under sommar såväl som vinterhalvår. För att hämta upp energi borras hål i berggrunden där energin förs upp genom ett slangpaket med cirkulerande vätska. En installation av bergvärme i Järfälla är ett utmärkt alternativ för att effektivisera din energiförsörjning.

Det tar bara 3 minuter

Hur mycket kostar bergvärme i Järfälla?

Det totala priset för bergvärme varierar mellan 120 000 till 250 000 kronor. Variationen på totalkostnaden är stor och påverkas av flera faktorer. De viktigaste faktorerna som avgör priset är vidare:

  • Husets värmebehov 
  • Borrdjupet 
  • Jorddjup 


Huset värmebehov

Ett större värmebehov hos din fastighet kräver större krav på värmepumpen. Bergvärmepumpen kostar i normala fall mellan 50.000 och 100.000 kr beroende på vilken modelloch effekt som du väljer. Värmepumpens effekt och modell utgår främst från vilket värmebehov och storlek fastigheten har. Märket beror på din och din installatörs önskemål.

Borrdjupet

Djupet på energibrunnen och djupet till berg främst avgörande för priset som oftast är parallellt med fastighetens värmebehov. Borrdjupet är även påverkat av berggrundens art. Om berggrunden består av yngre sedimentära bergarter med sämre värmeledningsförmåga måste man borra djupare för att generera rätt mängd energi. Borrningen kostar i sin tur cirka 300 kr per meter.

Kostnad för borrning kan beräknas vara 300 kronor per meter, och är därmed en stor del av totalkostnaden. Eftersom berggrunden är i stort sätt lämplig för bergvärme i Uppsala, kommer borrdjupet förmodligen inte att bli ovanligt djupt.

Jorddjup & Installation

Jorddjupet kan vara avgörande om det är alls lönsamt att installera bergvärme. Jorddjup är avståndet mellan markytan och berggrunde. Man måste installera foderrör ända ner till berggrunden, samt även två meter ner i berggrunden. Detta ökar kostnaden då foderrör kostar mellan 500 till 900 kronor per meter.

Installation: Monteringen av bergvärmepumpen brukar ligga på cirka 10 procent av den totala kostnaden. Monteringen blir genomförd av behörig installatör och kräver en vvs och en el installation

Tillståndsanmälan för bergvärme i Järfälla

Installation av bergvärmeanläggningar (och andra värmepumpsanläggningar för utvinning av värme ut mark, ytvatten eller grundvatten) ska anmälas till miljö- och bygglovsnämnden innan inrättandet. Anmälan gör du på Järfälla kommuns hemsida, mer information finner du här.

Tunnelbanan kan innebära förlängd handläggningstid

Tunnelbanans utbyggnad, sträckan Akalla – Barkarby station, kan påverka befintliga och nya berg­värme­anläggningar i områden nära tunnelbanesträckan. Påverkan beror på en förväntad grund­vatten­sänkning som i sin tur bidrar till en försämrad värme­utvinning från anläggningen.

Anmälningar om nya berg­värme­anläggningar inom ­området kan ha en längre hand­läggnings­tid än andra då vi måste skicka en remiss till SLL. För mer information om vad detta innebär för dig som bor inom influens­området och planerar att ansöka om en berg­värme­anläggning kontakta Järfälla kommuns service­center.

Vi rekommenderar bergvärme för dig i Järfälla

Stegen till en komplett installation

  • Du begär en kostnadsfri offert för att skapa dig en gedigen bild om leveransomfattning och pris.
  • Se över eventuella tillägg och just dina förutsättningar inför en installation med din installatör.
  • Skicka in tillståndsansökan till kommunen du tillhör.

Kom igång redan idag och klicka hem din kostnadsfria offert. Det tar bara 3 minuter att fylla och skicka in ansökan.

Kostnadsfri offert

Få en kostnadsfri offert på bergvärme

Läs mer

Bergvärme i Nynäshamn
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme Nynäshamn

Nynäshamn är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 60 kilometer söder om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med både kust och skogar.

Bergvärme i Vallentuna
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme i Vallentuna

Vallentuna är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 25 kilometer norr om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med många skogar, sjöar och