Bergvärme i Hallsberg

Bergvärme i Hallsberg

Vad kostar bergvärme i Hallsberg?

Totalpriset för att installera bergvärme i Hallsberg är i stort sätt samma som i hela Sverige. En totalentreprenad kostar i normala fall mellan 100,000 och 200,000 kr men kan även bli dyrare vid speciella omständigheter. I priset ingår vidare även en avgift för anmälan, en så kallad tillståndsanmälan som du skickar till kommunen och brukar ligga på mellan 1000 och 5000 kr.

Kostnaden för bergvärme är fördelad på tre huvudsakliga kostnader:

Bergvärmepump: Bergvärmepumpen kostar i normala fall mellan 50.000 och 100.000 kr beroende på vilket märke, modell och effekt som du väljer. Värmepumpens effekt och modell avgörs främst från vilket värmebehov och storlek fastigheten har medan märket beror på din och din installatörs önskemål. Skillnaderna för olika modeller och märken kan samtidigt vara stora, dessutom behöver man ta hänsyn till leveranstiden om önskat installationsdatum är med kort varsel, det är därför svårt att ge ett exakt pris för vad en bergvärmepump kostar.

Borrning: För att installera bergvärme behöver man borra en så kallad energibrunn. Vidare är energibrunnens funktion att göra det möjligt att hämta energi i form av lagrad solenergi från berget för att sedan överföra den värmen till bergvärmepumpen. Därför är dupet på energibrunnen och djupet till berg främst avgörande för priset som oftast är parallellt med fastighetens värmebehov. Borrdjupet är även påverkat av berggrundens art. Om berggrunden består av yngre sedimentära bergarter med sämre värmeledningsförmåga måste man borra djupare för att generera rätt mängd energi. Borrningen kostar i sin tur cirka 300 kr per meter.

Installation: Monteringen av bergvärmepumpen brukar ligga på cirka 10 procent av den totala kostnaden. Monteringen blir genomförd av behörig installatör och kräver en vvs och en el installation.

För att få ett prisestimat och en kostnadsfri offert på vad en bergvärmeinstallation skulle kunna kosta för dig kan du använda knappen nedan.

Viktigt att tänka på inför anmälan av bergvärme i Hallsberg

En anmälan av bergvärme i Hallsberg tar högst 6 veckor, men det brukar gå fortare än så att få ett beslut. Börja inte borra eller installera värmepumpen innan du har fått ditt beslut.

Du behöver skicka in:

 • Ansökan för anmälan
 • En situationsplan i lämplig skala som visar fastigheten med
  • kollektorns eller borrhålets placering
  • egen vattentäkt och avloppsanordning (om det finns)
  • grannfastigheter med eventuella vattentäkter och avloppsanordningar
  • avstånd mellan borrhål och fastighetsgränser, byggnader och andra vatten- eller energibrunnar.
 • Intyg från grannar. Om avståndet mellan bergvärmebrunnen och din fastighetsgräns är mindre än 10 meter.

Kommunen har heller inget register över privata brunnar. Du måste därför själv redovisa vilka privata brunnar som finns i närheten av platsen där du planerar att ha värmepumpsanläggning.

Du kan läsa mer på Hallsbergs kommun

Kostnadsfri offert

Få en kostnadsfri offert på bergvärme

Läs mer

Bergvärme i Nynäshamn
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme Nynäshamn

Nynäshamn är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 60 kilometer söder om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med både kust och skogar.

Bergvärme i Vallentuna
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme i Vallentuna

Vallentuna är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 25 kilometer norr om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med många skogar, sjöar och