Bergvärme i Flen

Bergvärme i Flen

Kalla vinterdagar kan förekomma då ett uppärmningssystem som inte är beroende av utomhusluften kan vara optimalt som uppvärmningsalternativ. Att installera bergvärme i Flen är således ett bra alternativ som uppvärmningssystem. Priset på bergvärme skiljer sig beroende på fastighetens energibehov och förutsättningar samt består vanligtvis av tre delar:


Bergvärmepumpens pris – Mellan 60.000 – 100.000 kr
Borrningskostnad – Mellan 30.000-100.000 kr
Installation – Cirka 10 procent av totalkostnaden


Bergvärme är samtidigt även ett bra alternativ för dig som söker ett uppvärmningsystem som kan generera stora energibesparingar. Vanligtvis uppgår energibesparingen upp till 80 procent i jämförelse med direktverkande el. Bergvärmepumpens livslängd beräknas vidare vara mellan 20-30 år medan borrhålet ofta håller längre än 100 år.

Du kan enkelt få en bild få ett estimat på vad en investering av bergvärme i Flen skulle kunna kosta och vad du skulle kunna spara genom att klicka på knappen nedan.

Placering av bergvärme i Flen

När du ska borra din energibrunn är viktigt att välja en lämplig placering för borrhålet. Två energibrunnar ska inte vara placerade i för nära anslutning till varandra. Detta då den upphämtade energin kan bli mindre än den beräknade energimängden sedan energibrunnarna ”stjäl” energi från varandra. En bergvärmebrunn ska heller inte vara placerad för nära en dricksvattenbrunn på grund av dess föroreningsrisk. För att undvika problematik gör din installatör därför en geologisk undersökning i samspel för dig där viktiga riktlinjer är:

  • Avstånd mellan brunn för bergvärme och annan energibrunn: Minst 20 meter.
  • Avstånd mellan brunn för bergvärme och grävd dricksvattenbrunn: Minst 20 meter.
  • Avstånd mellan brunn för bergvärme och borrad dricksvattenbrunn: Minst 30 meter.
  • Avstånd mellan brunn för bergvärme och avloppsanläggning: 30-50 meter samt att brunnen för bergvärme bör ligga högre upp i terrängen än avloppsanläggningen.

Grannyttrande

Som tidigare berört är ett avstånd på minst 20 meter från närmsta energibrunn att rekommendera. Det innebär även att varje fastighetsägare bör placera sitt borrhål minst 10 meter från sin fastighetsgräns. Om du önskar borra närmare än 10 meter från din fastighetsgräns behöver du skicka in ett skriftligt grannyttrande i din tillståndsanmälan till kommunen.

Vattenskyddsområde

Ska du borra bergvärme inom vattenskyddsområde behöver du skicka in en blankett för att göra ansökan om anmälan. Då måste du få ett tillstånd innan du påbörjar arbetet.

Köldbärarvätska

Naturvårdsverket och SGU (Sveriges geologiska undersökning) rekommenderar etanol som lämplig köldbärarvätska. Etanol är biologiskt nedbrytbart och inte miljöfarligt.

Du kan läsa mer om villkor för bergvärme på Flen kommuns hemsida.

Kostnadsfri offert

Få en kostnadsfri offert på bergvärme

Läs mer

Bergvärme i Nynäshamn
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme Nynäshamn

Nynäshamn är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 60 kilometer söder om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med både kust och skogar.

Bergvärme i Vallentuna
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme i Vallentuna

Vallentuna är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 25 kilometer norr om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med många skogar, sjöar och