Bergvärme i Fagersta

Bergvärme i Fagersta

Bergvärme använder värme från solenergi som finns lagrad i berggrunden. För att utvinna en tillräcklig mängd energi borrar man en energibrunn med ett aktivt djup på mellan 90-300 meter. Med aktivt borrdjup syftar man vidare till sträckan ned i berg från och med där berggrunden tar vid. Detta då sträckan från markytan ned till berggrunden inte går att nyttja för att utvinna en stor mängd energi. Att installera bergvärme i Fagersta kan ge en stor kostnadsbesparing, ibland upp till 80 procent trots att det är en dyr grundinvestering.

Det finns tre huvudsakliga delkostnader vid en bergvärmeinstallation.

  • Priset för bergvärmepumpen, ligger mellan 70.000 och 120.000 kronor
  • Kostnad för borrning ligger mellan 60 000 och 120 000 kronor.
  • Kostnad för installation Beräkna att detta motsvarar 10 procent av den totala kostnaden.

Få ett kostnadsfritt prisestimat genom att följa knappen nedan för att ta reda på vad en bergvärmeinstallation kan kosta för dig.

Ansökan för bergvärme i Fagersta

Om du ska installera bergvärme, som värmekälla måste du anmäla det till miljöenheten. Anmälan ska göras minst 6 veckor före och vara godkänd innan du påbörjar din installation. För handläggning av anmälan tar kommunen ut en avgift ut. Om du inte anmäler installation av värmepump kan du bli tvungen att betala en miljösanktionsavgift.

Till din anmälan ska du bifoga en tomtkarta. Kartan ska visa fastigheten med byggnader samt uppgifter om:

  • Borrhålets placering, alternativt kollektorslingans läge
  • Grannars eventuella energibrunnar, dricksvattenbrunnar och avloppsanläggningar
  • Närhet till vattendrag
  • Fastighetsgränser och nära grannar
  • Egna dricksvattenbrunnens placering på fastigheten, gäller om fastigheten har enskilt dricksvatten
  • Egna avloppsanläggningens placering på fastigheten, inklusive avloppsanläggningens alla delar, till exempel slamavskiljarens och markbäddens eller infiltrationens placering. Detta gäller om fastigheten har enskilt avlopp.

Offerter på bergvärme

Hos oss kan du beställa en offert på bergvärme – helt gratis och utan förpliktelser. Du betalar ingenting förrän du fått en offert du gillar och faktiskt bestämt dig för att installera bergvärme. Allt du behöver göra är att fylla i formuläret du hittar genom att trycka på knappen nedan och lämna nödvändig information, så kontaktar vi leverantörer åt dig.

Kostnadsfri offert

Få en kostnadsfri offert på bergvärme

Läs mer

Bergvärme i Nynäshamn
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme Nynäshamn

Nynäshamn är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 60 kilometer söder om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med både kust och skogar.

Bergvärme i Vallentuna
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme i Vallentuna

Vallentuna är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 25 kilometer norr om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med många skogar, sjöar och