Bergvärme i Eskilstuna

Bergvärme i Eskilstuna

Installera bergvärme i Eskilstuna

Enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) finns idag fler än 400 000 bergvärmeanläggningar i Sverige, där majoriteten används för att värma upp fastigheter. Bergvärme är ett miljövänligt och flexibelt alternativ som energikälla som dessutom är kostnadseffektiv. Att installera bergvärme i Eskilstuna kommer med flera fördelar genom en 80 procentig energibesparing och en återbetalningstid på mellan 5-10 år.


Den totala kostnaden för bergvärme kan ligga på allt mellan 120.000-200.000 kr. Kostnaden grundar sig främst i ditt effektbehov. Tre huvudsakliga faktorer utgör de största kostnadsposterna:

  • Husets värmebehov – Ett större värmebehov kräver en effektivare värmepump
  • Borrdjupet – Djupare hål, desto dyrare blir det
  • Jorddjup – Djupare jorddjup, kräver ett större antal foderrör

Husets värmebehov

Ett större värmebehov av fastigheten ställer större krav på den installerade värmepumpen. Bergvärmepumpen måste ha möjligheten till ett tillräckligt effektuttag för att klara av värmebehovet under vinter såväl som sommar. Vidare behöver även borrhålet dimensioneras utefter värmebehovet för att tillåta ett korrekt effektuttag. Bergvärmepumpen i sig kostar mellan 60.000 och 100.000 kr där i priset för pumpen i princip ökar parallellt med dess effektivitet. Vidare finns det även andra funktioner som kan ha en prisinverkan så som varvtalsstyrning eller värmefaktor.

Borrdjupet

Borrpriset är i snitt 300 kronor per meter, och är därmed en stor del av totalkostnaden. Vidare kan kostnaden påverkas av berggrundens art. Optimal berggrund för bergvärme är gammalt urberg med hög kvartshalt, som exempelvis gnejs och gnejsgranit.

Jorddjup

I genomsnitt är det svenska jorddjupet cirka 7 meter. Om jorddjupet mot all förmodan skulle vara tiotals meter på din tomt går priset för din bergvärmeinstallation upp. Detta då installationen kräver ytterligare foderrör vilka kostar mellan 500 till 900 kr per meter.

Tillståndsansökan för bergvärme i Eskilstuna

För att få tillstånd att borra en energibrunn till din bergvärmepump behöver du skicka in ett borrtillstånd. Tänk därför på att du eller din installatör behöver skicka in din ansökan i god tid! Om du borrar utan tillstånd kan du i vissa fall få betala en dyr straffavgift. Ansökan kostar vidare pengar för handläggning som kommunen tar fakturerar.

Du kan läsa mer om tillståndsanmälan hos Eskilstuna kommuns hemsida

Kostnadsfri offert

Få en kostnadsfri offert på bergvärme
Arbeta med oss
Vi arbetar mot att hjälpa våra kunder finna rätt produkt och leverantör, vill du bli en del av heatio?

Läs mer

Om bergvärme

Energibesparingen av en bergvärmepump

Att köpa in en bergvärmepump är för många en stor investering. Trots detta är bergvärmepumpen vanlig i Sverige. Detta då det finns stora besparingsmöjligheter vid

Bergvärme i Sala
Bergvärme Västermaland Län

Bergvärme i Sala

Att installera bergvärme i Sala Klimatet i Sverige gör att bergvärme i Sala lämpar sig utmärkt som energikälla för att värma upp de flesta hushåll. Den svenska

Bergvärme i Hallstahammar
Bergvärme Västermaland Län

Bergvärme i Hallstahammar

Bergvärme är det vanligaste sättet att utvinna värme ur marken. Det är ett beprövat och bekvämt sätt att sänka sina uppvärmningskostnader. Bergvärme använder en energibrunn