Bergvärme i Eskilstuna

Bergvärme i Eskilstuna

Installera bergvärme i Eskilstuna

Enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) finns idag fler än 400 000 bergvärmeanläggningar i Sverige, där majoriteten används för att värma upp fastigheter. Bergvärme är ett miljövänligt och flexibelt alternativ som energikälla som dessutom är kostnadseffektiv. Att installera bergvärme i Eskilstuna kommer med flera fördelar genom en 80 procentig energibesparing och en återbetalningstid på mellan 5-10 år.


Den totala kostnaden för bergvärme kan ligga på allt mellan 120.000-200.000 kr. Kostnaden grundar sig främst i ditt effektbehov. Tre huvudsakliga faktorer utgör de största kostnadsposterna:

  • Husets värmebehov – Ett större värmebehov kräver en effektivare värmepump
  • Borrdjupet – Djupare hål, desto dyrare blir det
  • Jorddjup – Djupare jorddjup, kräver ett större antal foderrör

Husets värmebehov

Ett större värmebehov av fastigheten ställer större krav på den installerade värmepumpen. Bergvärmepumpen måste ha möjligheten till ett tillräckligt effektuttag för att klara av värmebehovet under vinter såväl som sommar. Vidare behöver även borrhålet dimensioneras utefter värmebehovet för att tillåta ett korrekt effektuttag. Bergvärmepumpen i sig kostar mellan 60.000 och 100.000 kr där i priset för pumpen i princip ökar parallellt med dess effektivitet. Vidare finns det även andra funktioner som kan ha en prisinverkan så som varvtalsstyrning eller värmefaktor.

Borrdjupet

Borrpriset är i snitt 300 kronor per meter, och är därmed en stor del av totalkostnaden. Vidare kan kostnaden påverkas av berggrundens art. Optimal berggrund för bergvärme är gammalt urberg med hög kvartshalt, som exempelvis gnejs och gnejsgranit.

Jorddjup

I genomsnitt är det svenska jorddjupet cirka 7 meter. Om jorddjupet mot all förmodan skulle vara tiotals meter på din tomt går priset för din bergvärmeinstallation upp. Detta då installationen kräver ytterligare foderrör vilka kostar mellan 500 till 900 kr per meter.

Tillståndsansökan för bergvärme i Eskilstuna

För att få tillstånd att borra en energibrunn till din bergvärmepump behöver du skicka in ett borrtillstånd. Tänk därför på att du eller din installatör behöver skicka in din ansökan i god tid! Om du borrar utan tillstånd kan du i vissa fall få betala en dyr straffavgift. Ansökan kostar vidare pengar för handläggning som kommunen tar fakturerar.

Du kan läsa mer om tillståndsanmälan hos Eskilstuna kommuns hemsida

Kostnadsfri offert

Få en kostnadsfri offert på bergvärme

Läs mer

Bergvärme i Nynäshamn
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme Nynäshamn

Nynäshamn är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 60 kilometer söder om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med både kust och skogar.

Bergvärme i Vallentuna
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme i Vallentuna

Vallentuna är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 25 kilometer norr om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med många skogar, sjöar och