Bergvärme i Arboga

Bergvärme i Arboga

Installera bergvärme i Arboga

Bergvärme fungerar på så sätt att energin lagrad i berggrunden lämpar sig som ett stort batteri. Genom att installera bergvärme i Arboga tillkommer många fördelar såsom:

 • Ekonomiskt – Att installera bergvärme är mycket lönsamt på kortare såväl som längre sikt. Det är även viktigt att påpeka att investeringen höjer även fastighetsvärdet
 • Miljövänligt och förnybart – Bergvärme anses vara mycket miljövänligt där värmepumpen nyttjar den lagrade solenergin i energibrunnen
 • Bekvämt – Dagens värmepumpar är i stort sett helt självgående och kräver väldigt lite underhåll
 • Flexibelt – Med bergvärme kan man även nyttja frikyla och dessutom kombinera energilösningen men andra alternativ

Innan du installerar bergvärme behöver du skicka ett borrtillstånd till Arboga kommun. Detta kan du tillsammans med din installatör göra eller helt på eget bevåg.

Tre steg till färdig installation

 • Klicka på knappen ”kostnadsfri offert” för att komma igång och direkt erhålla ett kostnads estimat på din bergvärmeanläggning
 • Se över dimensioneringen och din fastighets förutsättningar tillsammans med din leverantör
 • Skicka in borrtillstånd till Arboga kommun

Kom igång på direkten och få din kostnadsfria offert genom att klicka på knappen

Hur går en installation till?

 • Utomhusarbetet startar när borrfirmans rigg anländer, varpå även markskydd blir utlagt om det finns behov innan man kör in på tomten
 • Borrning av energibrunn startar
 • Delen som ligger över berggrunden fodras med stålrör
 • En kollektorslang blir fört ned i borrhålet, varpå borrutrustningen blir bortforslad
 • Grävarbetet för slangarna till fastigheten startar
 • Inomhusarbetet blir påbörjat där den gamla utrustningen demonteras
 • Den nya pumpen platssätts och kopplas in i elsystemet
 • Rören mellan värmepumpen och den plats på ytterväggen där borrslangarna kommer in blir borrat
 • När anslutningen är färdig fylls eventuell brinevätska i rören och körs i systemet under ett par timmar för att ta bort eventuell luft
 • Nu är allt klart!

Tillståndsansökan Arboga kommun

Värmepumpar med en effekt av max 100 kW som utnyttjar värmen i mark (jord eller berg), grundvatten eller ytvatten som värmekälla är anmälningspliktig. En anmälan ska vara miljö- och hälsoskyddsenheten tillhanda i god tid innan installationen ska bli utförd, helst 6 veckor innan. Detta för att miljö- och hälsoskyddsenheten ska kunna förhindra en olämplig placering och för att man ska ha möjlighet att yttra sig över installationen. Du kan läsa mer om tillståndsansökan och göra ansökan på Arboga kommuns hemsida.

Kostnadsfri offert

Få en kostnadsfri offert på bergvärme

Läs mer

Bergvärme i Nynäshamn
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme Nynäshamn

Nynäshamn är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 60 kilometer söder om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med både kust och skogar.

Bergvärme i Vallentuna
Bergvärme i Stockholm län

Bergvärme i Vallentuna

Vallentuna är en kommun i Stockholms län som ligger cirka 25 kilometer norr om Stockholm. Kommunen har en vacker natur med många skogar, sjöar och